OFERTA

SUSZARNIE STACJONARNE M-850

Suszarnie serii DRZEWICZ M-850 przeznaczone są do suszenia zbóż, kukurydzy, rzepaku i innych rodzajów ziarna paszowego i konsumpcyjnego. Suszarnie DRZEWICZ M-850 to urządzenia przepływowe przystosowane do pracy ciągłej (nie wymagają przerw na
napełnianie, opróżnianie i schładzanie ziarna) i charakteryzują się wyjątkowo niskim zużyciem paliwa
oraz równomierną wilgotnością każdej partii ziarna. Istotną cechą, wyróżniającą suszarnie M-850, jest przeciwprądowy (najkorzystniejszy) przepływ ziarna i powietrza suszącego. Ziarno płynąc z góry na dół spotyka się z gorącym powietrzem przetłaczanym w górę z pod podłogi sitowej. Daje to oszczędności energetyczne i korzystny dla jakości ziarna rozkład temperatur – ziarno suszone jest coraz cieplejszym powietrzem w miarę zbliżania się do mechanizmu wygarniającego.

Zastosowane w suszarniach M-850 urządzenie wygarniające zapewnia równomierne przemieszczanie się masy ziarna przez suszarkę i chłodnicę oraz umożliwia dostosowanie czasu suszenia do wilgotności ziarna. Proces suszenia sterowany jest przez system czujników i sterownik. Sterowanie procesami suszenia chłodzenia zostało uproszczone dzięki zastosowaniu dotykowego panelu sterującego, czujników temperatury powietrza i ziarna oraz falowników wentylatorów. Sterownik dobiera automatycznie optymalną ilość powietrza chłodzącego do aktualnych warunków.

Suszarnie M-850 mogą być wyposażone w podgrzewacze powietrza zasilane gazem płynnym, ziemnym lub biomasą. Suszarnia M-851 może być również wyposażona w wymiennikowy podgrzewacz powietrza opalany olejem opałowym. Gazowe podgrzewacze zasilane propan-butanem wyposażone są w parowniki gazu, co pozwala na zasilanie suszarni z pojedynczego zbiornika bez konieczności dodatkowej armatury czy baterii zbiorników.Zaletą gazu jest czystość spalin, co ma szczególne znaczenie przy suszeniu ziarna bez wymiennika ciepła.
Istnieje również możliwość wyposażenia suszarni w wymiennikowy podgrzewacz opalany słomą. Suszarnie M-850 mogą być dodatkowo wyposażona w czyszczalnię typu CZB, separator zanieczyszczeń lekkich i wyciąg zużytego powietrza. 

Suszarnia M-851 wymaga zadaszenia. Suszarnie M-852, M-854 i M-858 mogą być wyposażone w dachy.

Z przyczep ziarno jest zsypywane do kosza przyjęciowego (1), skąd przenośnikiem ślimakowym (kubełkowym dla M-854 i M-858) (2) podawane jest do suszarki (3). Suszenie odbywa się w przestrzeni pomiędzy podłogą sitową i daszkami wylotowymi, w komorze suszenia (4). Przestrzeń nad daszkami jest zbiornikiem ziarna mokrego. Dolna warstwa ziarna, grubości 10 cm, po osiągnięciu żą danej wilgotności, jest okresowo wyładowywana za pomocą ślimaków zgarniających (5) i przenośników ślimakowych (6) do chłodnicy (7). Gorące ziarno przebywa w górnej częś ci chłodnicy do 3 godzin. W tym czasie następuje wyrównanie wilgotności pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną, obsuszoną częś cią każdego ziarna. W przestrzeni pod daszkami (8) następuje schłodzenie i dosuszenie ziarna. Wyładunek na przyczepy bądź do transportu wewnętrznego odbywa się podobnie jak z suszarki. 

Suszarnie “DRZEWICZ” M-850 składają się z kosza przyjęciowego, suszarki, chłodnicy, przenośników ślimakowych(kubełkowych dla M-854 i M-858 w standardzie, dla M-851 i M-852 w opcji), podgrzewacza powietrza z wentylatorem, szafy sterowniczej z panelem dotykowym oraz falowników wentylatorów suszarki i chłodnicy.

 

DANE TECHNICZNE M-851 M-852 M-854 M-858
przepustowość 8,2 t/h 16,5 t/h 30 t/h 60 t/h
moc zainstalowanych
urządzeń elektrycznych
26 kW 36 kW 76 kW 128 kW
pojemność całkowita suszarki i chłodnicy 53 m 3 (ok. 40 t) 127 m 3 (ok. 95 t) 245 m 3 (ok. 185 t) 495 m 3 (ok. 370 t)
podgrzewacz powietrza wymiennikowy zasilany olejem opałowym, biomasą lub bezwymiennikowy zasilany gazem płynnym lub ziemnym
moc cieplna podgrzewacza powietrza 450 kW 900 kW 1800 kW 3600 kW
zużycie paliwa na wysuszenie 1 tony ziarna o 1% wilgotności ok. 1,0 - 1,25 l oleju opałowego lub 1,3 - 1,55 l gazu płynnego lub 1,15 do 1,53 m 3 gazu ziemnego

 

PRZYKŁADOWE WYDAJNOŚCI t/dobę M-851 M-852 M-854 M-858
pszenicy z 18% na 14% 180 360 720 1400
kukurydzy z 28% do 14% 62 125 250 500
kukurydzy z 35% do 14% 42 85 170 340
rzepaku z 12% do 6% 135 260 520 1000

 

WYMIARY M-851 M-852 M-854 M-858
długość 11 m 15 m 20 m 21 m
szerokość 7 m 8 m 12 m 16 m
wysokość 4,5 m 5,6 m 5,5 m (bez PK) 5,5 m (bez PK)

O FIRMIE

Nasze suszarnie obecne są na polskim rynku od 30 lat. Oferujemy szeroką gamę suszarni do ziarna wraz z urządzeniami towarzyszącymi takimi jak kosze przyjęciowe, przenośniki i czyszczalnie. Dzięki naszemu doświadczeniu dobieramy suszarnie do potrzeb gospodarstwa lub firmy oraz projektujemy obiekt uwzględniając indywidualne potrzeby użytkownika. Współpracujemy również z producentami silosów w projektowaniu i realizacji obiektów magazynowo-suszarniczych. 
Jako producent zapewniamy pełną dostępność części zamiennych dostępnych od ręki oraz serwis. Wytwórnia Suszarń K. Rokicki rozpoczęła produkcję suszarń DRZEWICZ M-851 w 1988 roku. Oferta naszych produktów była sukcesywnie poszerzana o suszarnie SP (1999 r.), M-810 (2000 r.), SC (2002 r.), M-852 (2005 r.), M-854 (2011 r.) W lutym 2010 roku firma przeniosła się do nowej hali produkcyjno-magazynowej w Nowym Drzewiczu.  

Realizacje

Kontakt