OFERTA

CHŁODNICE

 

Zastosowanie przepływowej chłodnicy ziarna do pracy z suszarniami porcjowymi pozwala na użycie dwuetapowej metody suszenia która daje poważne oszcżę dności energii oraz zwiększa wydajności suszarni porcjowej.

Gorące ziarno wyładowywane jest z suszarni do chłodnicy przy wilgotności ok. 17% (w przypadku kukurydzy) i jest w niej sezonowane do około 5 godzin. W tym czasie następuje wyrównanie wilgotności pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną, obsuszoną częś cią każdego ziarna. Następnie ziarno jest schładzane i dosuszane o ok. 3% wilgotności. Proces ten pozwala na wyłądowanie każdej porcji ziarna znacznie wcześniej niż przy chłodzeniu w suszarni – nawet przy wilgotności 17% i późniejszym powolnym dosuszaniu ziarna podczas chłodzenia.

Zastosowanie chłodnicy zwiększa wydajność suszarni porcjowej o ok. 40% oraz daje oszczędność energii o ok. 15%. Sterowanie procesem chłodzenia zostało uproszczone dzięki zastosowaniu dotykowego panelu sterującego, czujników temperatury powietrza i ziarna oraz falownika wentylatora. Sterownik dobiera automatycznie optymalną ilość powietrza chłodzącego do aktualnych warunków.

MODEL CH-2 CH-4
przepustowość 16,5 t/h 16,5 t/h
moc zainstalowanych urządzeń elektrycznych 14,3 kW 17,8 kW
pojemność całkowita 48 m3 (ok. 36 t) 90 m3 (ok. 67 t)

 


O FIRMIE

Nasze suszarnie obecne są na polskim rynku od 30 lat. Oferujemy szeroką gamę suszarni do ziarna wraz z urządzeniami towarzyszącymi takimi jak kosze przyjęciowe, przenośniki i czyszczalnie. Dzięki naszemu doświadczeniu dobieramy suszarnie do potrzeb gospodarstwa lub firmy oraz projektujemy obiekt uwzględniając indywidualne potrzeby użytkownika. Współpracujemy również z producentami silosów w projektowaniu i realizacji obiektów magazynowo-suszarniczych. 
Jako producent zapewniamy pełną dostępność części zamiennych dostępnych od ręki oraz serwis. Wytwórnia Suszarń K. Rokicki rozpoczęła produkcję suszarń DRZEWICZ M-851 w 1988 roku. Oferta naszych produktów była sukcesywnie poszerzana o suszarnie SP (1999 r.), M-810 (2000 r.), SC (2002 r.), M-852 (2005 r.), M-854 (2011 r.) W lutym 2010 roku firma przeniosła się do nowej hali produkcyjno-magazynowej w Nowym Drzewiczu.  

Realizacje

Kontakt